יום רביעי, 19 במרץ 2014

חוק ההגרלות

אוהבים הגרלות? האמת שגם אנחנו. אבל לפני שאתם נרשמים להגרלה, או קונים מוצר כלשהו כדי להשתתף בה ואחר כך מוסרים את הפרטים האישיים שלכם, כדאי שתדעו שלעריכת הגרלות יש חוק מסודר, חוק היתר הגרלות שסיכמנו כמה נקודות שלו:

לכל הגרלה שמפורסמת באינטרנט צריך להיות קישור לתקנון שבו תוכלו לראות בבירור את כל תכנית ההגרלה.
תקופת ההגרלה היא מקסימום 90 ימים ברצף (פרסום, פרסום תכנית ההגרלה, חלוקת טפסי השתתפות וכו').
עם סיום המבצע יכול עורך ההגרלה לעכב את פרסום התוצאות בעוד 30 ימים לכל היותר. בסך הכל תקופת המבצע לא תעלה על 120 ימים.
כדי לא לעודד הימורים, במבצעים פרסומיים אסור שההגרלה תהיה התכלית העיקרית ואסור שהן יהיו קשורות במישרין או בעקיפין לתוצאות של משחקים ותחרויות ספורט. כלומר, תוצאות ההגרלה צריכות להתבסס על עצם ההשתתפות בה ולא על הימור על תוצאות של משחק כלשהו.
לעורך ההגרלה מותר לערוך הגרלות פעמיים בשנה כשהזמן בין הגרלה להגרלה הוא 120 ימים לפחות.
כדי לשמור על כללי הגינות ושוויון בין המשתתפים בהגרלה, נקבע כי הגרלה שהשתתפות בה תלויה במסירת טופס השתתפות בדרך כלשהי, לא תיערך לפני שחלפו 14 ימים לפחות, כי אם מהיום האחרון שבו חולקו טופסי ההשתתפות. טופס השתתפות הוא "טופס, לרבות כרטיס או דבר אחר, בדפוס או בכתב, המאשר או מעיד על השתתפות בהגרלה, לרבות על השתתפות בתחרות כתנאי להשתתפות בהגרלה".
אסור לדרוש תשלום בכסף או בשווה כסף בעד הזכות להשתתף בהגרלה לפרסומת מסחרית.
אסור להעלות את מחירי המבצע- אם ההשתתפות בהגרלה מותנית בקניית טובין או שירותים, אסור להעלות את המחיר שלו מעל מה שהיה סמוך למועד ההגרלה.
אסור למנוע השתתפות של מי שזכאי להשתתף בהגרלה על פי תכנית ההגרלה.
אסור לקרובי משפחה של עורך ההגרלה, המפקח, המנהלים, השותפים, העובדים ובני משפחותיהם להשתתף בהגרלה.
בני משפחה נחשבים ל:בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
אסור להטעות את הציבור בכל עניין מהותי הקשור להגרלה. 
מועד קבלת הפרס יהיה לא יותר מ-30 ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה.
קבלת הפרס לא תהיה מותנית בתשלום, בפעולה או בתנאי נוסף כלשהו. 
לכל הגרלה צריך להיות מפקח שיפקח על מבצע השיווק ומבצע ההגרלות, על ניהול ועריכת ההגרלה בהתאם לתכנית ההגרלה. מפקח על הגרלה יכול להיות כל עורך דין או רואה חשבון כשיר.

ט.ל.ח

לקריאה בהרחבה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה